Currency Converter

Pivot Points

Monday, 23 April 2012

Info - Mengenai Virgin Gold

Sejak diasaskan pada tahun 1999Virgin Gold Mining Corporation telah berkembangdengan cepat untuk menjadi salah satu daripada eksplorasi emas terkemuka di duniadan syarikat perlombongan dan mudaorganisasi yang dinamik dengan jangkauanglobal dan perspektif antarabangsaBerdasarkan di Panamabidang kuasa luar pesisir antarabangsa yang bebas cukaiVirgin Gold menggunakan pelbagai kenderaanluar pesisir untuk memudahkan operasi perniagaan di daratanIni bermakna kita dapatmenjana hasil yang baik dan dividen bebas cukai kepada para pemegang saham kami di seluruh dunia.

Dengan kira-kira 500 pekerjaEmas Virgin diuruskan dengan cekapdi mana semua orang dalam organisasi memahami misivisi dan falsafah korporatWalaupun usiakamiVirgin Gold lebih berstruktur, dan diuruskan dengan lebih berhemat dan kewangan yang berdaya maju berbanding jawatan yang samamembenarkan ia untuksecara optimum mengeksploitasi mana-mana turun naik di luar jangkaan dalam pasaran kewangan semasa.

Lembaga eksekutif adalah bertanggungjawab untuk menjalankan operasi sehari-hariperbadanan itu manakala lembaga pengarah membuat keputusan yang penting danmembuat keputusan mengenai isu-isu utama seperti yang dinasihatkan oleh pelbagai jawatankuasaSokongan terkemudian Lembaga Pengarah dalam menilai risiko, menetapkan saraan, dan memantau integriti penyata kewanganSementara itu,kedua-dua juruaudit dalaman dan luaran bekerjasama rapat untuk memastikan setiapsatu operasi mencapai objektifnyapemegang saham menikmati faedah maksimumdan perbadanan itu berkembang ke tahap yang lebih tinggi.

Dara Emas pada masa ini beroperasi di bahagian-bahagian Afrika dan Amerika Selatan dan memberi tumpuan kepada nilai pemegang saham yang semakinmeningkat melalui usaha samapengambilalihan, eksplorasi dan pembangunanberpotensi projek emas besar-besaran.

No comments:

Post a Comment